תרומתה של מתודת ״מעגל השיח״ ככלי בידי מנהיג משתף

״אומץ הוא מה שצריך כדי לעמוד ולומר את שלך. אומץ הוא גם מה שדרוש על מנת לשבת ולהקשיב.״ וינסטון צ'ר'ציל.

צורת ההנהגה המשתפת הופכת להיות נפוצה יותר ויותר הן בקרב מנהלי ארגונים עסקיים ומוסדות חינוך. גם צוותים מקצועיים בתעשיה וגם מורים בתוך כיתות מדברים על השיתופיות כהכרח מקצועי, ועל כך שגם עובדים ותלמידים עצמם צריכים לקחת חלק ולהיות שותפים בנעשה בעסק או בכיתה על מנת שהיא תהייה רלוונטית לו, שהוא ירגיש בה חיוני ועל מנת ישפר מיומנויותיו, הן המקצועיות הן הלימודיות והן החברתיות, במנהל ומורה חווי פוטנציאל להיות מנהיג משתף לכל דבר. הדבר תלוי בתפיסת עולמו ובכלים העומדים ברשותו על מנת להנחיל שיתופיות. לדעת מנהלים על מנת להצליח ביישום המתודה בעסקים יש צורך בניסיון מוקדם הן בהפעלת אנשים או בהוראה והן בחווית המתודה., מנהל  אשר מצליח ליישם את המתודה על כל אתגריה, מצליח להנחיל ערכים חשובים מהותיים של שיתוף בקרב  עובדים. נובע מסקנה נוספת היא שמומלץ להכניס קורסי הנחיית מעגלים באוניברסיטאות על מנת שמנהלים המורים יוכל כבר מראשית דרכם ליישמם בהצלחה

״מעגל השיח״ הינה מתודולוגיה נפוצה ועתיקה. על הסנהדרין מסופר כי היו יושבים בחצי גורן כאשר הנשיא היה יושב במרכזו. גם הבעל שם טוב ותלמידיו ישבו בחצי הגורן, הוא במרכז וכל תלמידיו ״על ראשו״. בארצות הברית של שנות ה80׳ של המאה ה-20 פותחה שיטת שיח חינוכית הנקראת ״מעגל ההקשבה״. מקור השראתה מתבסס על מסורות עתיקות בתרבויות שבטיות. אנשי השבט התכנסו סביב מדורה, ובעזרת מטה הדיבור, סיפרו מה שבליבם..

מאפייני ״מעגל השיח״ ". שדוגלת בערכים כמו הקשבה הדדית, שוויוניות, מתן הזדמנות שווה לכולם, שיתופיות ו, הכללים החלים על מעגל השיח: להקשיב לחבר שמדבר, לא לשלול ולבקר, להוסיף על דבריו, כל אחד יכול לדבר בתרו אין חשובים יותר וחשובים פחות,

רכיב שני משמעותי להצלחת ״מעגל השיח״ עוסק בהכנה ה לקראת הפעלת ״מעגל השיח״. ההכנה באה לידי ביטוי ביצירת הרגשה נעימה וחמה על ידי הפעלות מסוימות שיוזם המנחה, או אחד המשתתפים

תרומתה של מתודת ״מעגל השיח״ ככלי בידי מנהיג משתף